Ponedjeljak - Petak 07:00 - 15:00

Hitna Pomoć - 24/7

+387 30 654-530

domzdravljajajce@gmail.com

Ulica Zmaja od Bosne b.b.

70101 Jajce

Novosti

SAOPĆENJE O PROVOĐENJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Ugovorni organ JZU "Dom zdravlja" Jajce provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja zajavnu nabavku peleta.Za sve zainteresovane ponuđače u ovom postupku javne nabavke tenderska dokumenatcija dostupna jena pismeni zahtjev ponuđača i to na adresi ugovornog organa: Zmaja od Bosne bb Jajce. Tenderskadokumentacija ponuđaču se može dostaviti i u elektronskoj formi u nepromjenljivom obliku.Javno otvaranje zahtjeva za učešće u ovom postupku javne nabavke predviđeno je 12.07.2024. godine sapočetkom u 11.00 sati.Ponuđači...

JAVNI OGLAS

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" JAJCE             Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JZU "Dom zdravlja" Jajce (broj: 01-28/23 od 05.06.2023. godine), te Odluke Upravnog odbora o potrebi prijema u radni odnos (broj: 01-29/23 od 05.06.2023. godine), raspisuje se JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme JZU "Dom zdravlja" Jajce ima potrebu za zapošljavanjem 14 radnika na neodređeno vrijeme i 1 radnika na...

SAOPĆENJE O PROVOĐENJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Ugovorni organ JZU "Dom zdravlja" Jajce provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja zajavnu nabavku peleta.Za sve zainteresovane ponuđače u ovom postupku javne nabavke tenderska dokumenatcija dostupna jena pismeni zahtjev ponuđača i to na adresi ugovornog organa: Zmaja od Bosne bb Jajce. Tenderskadokumentacija ponuđaču se može dostaviti i u elektronskoj formi u nepromjenljivom obliku.Javno otvaranje zahtjeva za učešće u ovom postupku javne nabavke predviđeno je 02.03.2023. godine sapočetkom u 11.00 sati.Ponuđači...

PREPORUKE GRAĐANIMA POVODOM COVID-19

JZU "DOM ZDRAVLJA" JAJCE VAŽNE PREPORUKE GRAĐANIMA POVODOM POJAVE INFEKCIJE COVID-19         1. Pridržavajte  se higijenskih mjera (redovno perite ruke sapunom i toplom vodom najmanje 20 sekundi ili ruke dezinfikujte) 2. Ukoliko kašljete ili kišete potrebno je usta  i nos prekriti jednokratnom papirnom maramicom ili savijenim laktom. Ukoliko se koristi jednokratna maramica istu nakon upotrebe treba odmah baciti u korpu za smeće, te odmah oprati ruke. 3. Izbjegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju respiratorne simptome-prehladu...

JAVNI POZIV

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON JZU „DOM ZDRAVLJA“ JAJCE Broj: 02-45-710/20 Datum: 08.09.2020. godine Na osnovu Odluke Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Jajce, broj: 01-84/20 od 29.07.2020. godine, te Rješenja o imenovanju Komisije za prodaju putničkog motornog vozila, broj: 02-45-709/20 od 08.09.2020. godine, Direktor objavljuje JAVNI POZIV za javno nadmetanje - licitaciju o prodaji putničkog motornog vozila I PREDMET PRODAJE   r/bMarka vozilaGod. proizvodnjeBroj šasijeBroj motoraGorivoCijena (KM)Napomena  1.LADA NIVA2005.XTA21214051792289212147976107Benzin1.500,00odjavljen UKUPNO                                                                                                       1.500,00 KM II Javno nadmetanje-licitacija vrši se usmenim licitiranjem. Ukoliko želi...