Ponedjeljak - Petak 07:00 - 15:00

Hitna Pomoć - 24/7

+387 30 654-530

domzdravljajajce@gmail.com

Ulica Zmaja od Bosne b.b.

70101 Jajce

Humanost iznad svega

Gdje Su Ljudi Na Prvom Mjestu

Pacijentu pridajemo značaj kakav zaslužuje. Briga za ljude prije svega je odlika našeg kolektiva kojom se ponosimo.

Mi smo tu za vas

Visok nivo zdravstvene usluge

Standard koji mi težimo ponuditi zadovoljava najviši nivo zdravstvene usluge u Srednjobosanskom kantonu.

Usluga 24/7

Hitna Pomoć

Na usluzi smo našim građanima neprestano – 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Izlazimo na lice mjesta po Vašem pozivu.

Ustanova primarne zdravstvene zaštite

Naše Djelatnosti

Opća medicinska praksa
Specijalistička medicinska praksa
Stomatološka praksa
Ostale djelatnosti
 • Dom zdravlja Jajce

  Djelatnost opće medicinske prakse

  Medicinsko savjetovanje i liječenje u području opće medicine koje obavljaju liječnici opće prakse

  Naše Službe

 • dom zdravlja

  Djelatnost specijalističke medicinske prakse

  Medicinsko savjetovanje i liječenje u području specijalizovane medicine koje obavljaju liječnici specijalisti i hirurzi

  Naše Službe

 • dom zdravlja

  Djelatnost stomatološke prakse

  Djelatnosti opće i specijalističke stomatološke prakse kao i ortodontske djelatnosti

  Naše Službe

 • dom zdravlja

  Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

  Naše Službe

Novosti & Obavijesti

Pratite najnovije vijesti i obavještenja JZU 'Dom zdravlja' Jajce

No posts were found.

Naše Službe

'Dom zdravlja' Jajce karakterišu 4 aktivne službe za pružanje usluga građanima.

Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Kontakt: 030/719-142

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DJECE

Kontakt: 030/654-536

a
STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Kontakt: 030/719-144

SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA SLUŽBA

Kontakt: 030/719-140

a
RADIOLOŠKA SLUŽBA

Kontakt: 030/654-538

Služba za ekonomsko-finansijske i računovodstvene poslove

Kontakt: 030/657-996

SLUŽBA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

Kontakt: 124, 030/654-534

a
PNEUMOFTIZIOLOŠKA SLUŽBA

Kontakt: 030/654-547

a
SLUŽBA ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Kontakt: 030/654-539

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO-DIJAGNOSTIČKU DJELATNOST

Kontakt: 030/719-143

Služba porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici sa patronažom

Kontakt: 030/654-541, 030/654-542

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

a
HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

Kontakt: 030/654-549

SLUŽBA ZA MENTALNU REHABILITACIJU (CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE)

Kontakt: 030/654-532

PIŠITE NAM

Pronađite Nas